Taal groep 6 opdracht 6

taal groep 6

Schrijf het woord over.
miauwentaxide
aaienhet apparaathet
chauffeurde koninginde
thermosfles de machinede
thermometer de onmiddellijk
notarisde kritiekde
commissarisde aspirinede

Vul de goede werkwoordsvorm in (t.t.)
rekenen - ik jij hij
tekenen - ik je hij
toveren - ik jij hij
goochelen - ik je hij
beven - ik je hij
remmen - ik je hij
trommelen - ik je hij
proberen - ik je hij
knabbelen - ik jij hij

Welk werkwoord hoort hier bij? Voorbeeld: de wandelaar - wandelen
de wandelaarde metselaar
de tekenaarde bakker
de tovenaar de leugenaar
de rammelaarde goochelaar
de hengelaarde bedelaar
de schilderde kok
de jagerde winnaar
de handelaarde timmerman

Kies uit:
lood
kreeft
honing
kristal
kou
sneeuw
saffraan
nacht
azijn
Zo zwaar als .
Zo zoet als .
Zo helder als .
Zo zuur als .
Zo zwart als de .
Zo wit als .
Zo rood als een .
Blauw van de zien.
Zo geel als . (= een kleurstof)