Taal groep 5 - nummer 21

  
Taal groep 5 Taal groep 5


 Kies het goede woord uit.
zeilende van een molen.
vleugelsde van de zee.
spakende van eren schip.
horensde van een wiel.
wielende van een auto.
wiekende van een vogel.
golvende van een koe.
verende van een vliegtuig.


 Ga zo door. Eerst goed kijken.
pakken ik pakhij pakthij pakte gisteren
vangenik hij hij vroeg gisteren
roepenik hij hij riep gisteren
vragenik hij hij vroeg gisteren
vertellenik hij hij vertelde gisteren
wandelenik hij hij wandelde gisteren