Taal groep 5 - nummer 12

  
Taal groep 5 Taal groep 5


 Welk geluid maken deze dieren? Kies uit:
Kies uit : loeit - kleppert - knort - blaft - kwaakt - kirt - hinnikt - balkt - miauwt - sist
een varkeneen ezel
een slang een paard
een koeeen poes
een hondeen kikker
een ooievaareen duif


 Het wordt steeds minder.
de snorrende snorhet snorretje
de de bighet
de bollende het
de de stalhet
de bonnende het
de het het velletje
de de torhet
de het spelhet