Taal groep 5 - nummer 09

  
Taal groep 5 Taal groep 5


 Verdeel het woord in let-ter-gre-pen.
de boterde de murende
wij klimmenwij de vurende
twee metertwee twee mattentwee
wij hurenwij twee lepelstwee
twee matentwee twee goudvissentwee
zij lopenzij twee muizentwee
twee paddentwee twee padentwee


 Kies het goede woord.
giet - rukt - stormt - bonst - brult - knort - schrokt
Frank eet niet gewoon, hij het eten naar binnen.
De leeuw roept niet, hij .
Een muis piept, maar een varken .
Heidi klopt niet zachtjes,maar zij op de deur.
Het waait niet, het .
Het regent niet een beetje, het pijpestelen.
Die jongen trekt niet, hij .