Taal groep 5 - nummer 07

  
Taal groep 5 Taal groep 5


 Vul ee of uu in. ( Het hele woord invullen.)
Om twee  r ben ik bij je.
Als het tenminste goed w r is.
Onze b rman gaat ook iedere w k trimmen.
Dat doet hij vaak tw k r per week.
Wij lopen st ds heen en weer naar de v rtoren.

 Maak er meervoud van.
de kruktwee krukkende kurkdrie
de bakde de balkde
de sokde de ratde
de flesde de graatde
ik wokwij de wolkde
de brilde de muurde

Taal op maat 2