Taal groep 5 - nummer 02

  
Taal groep 5 Taal groep 5


 Vul in: ei of ij.
Je moet niet te veel naar de t.v. k....ken.
Kom je nu ...ndelijk?
De zon sch...nt.
Er liepen veel schapen in de w... .
Ga je dadel...k mee?
Mijn nichtje in geboren in de maand m.....
Die boterham smaakt heerl...k.
De kinderen lopen in de r... .

 Welk woord hoort er niet bij? Schrijf dat woord op.
herfst - storm - etalage - eikel.de
snoek - baars - slang - haring.de
mees - muis - kievit - reiger.de
zee - vuurtoren - boot - berg.de
keuken - zitbank - tafel - stoel.de

 Maak de rij steeds af.
verkleinwoordenkelvoudmeervoud
het lampjede lampde lampen
het ruitjede de
het de deurde
het keldertjede de
het keukentjede de
het de de kranen
het huisjehet de
het muisje de de
het de stoelde
het vloertjede de
het gangetjede de
het wangetjede de wangen
het de neusde
het de kleurde
het oortjehet oorde
het boortjede de