Staal groep 6 thema 7 les 5

  
Staal groep 6

Welke woord kies je uit?
lovend - afraden - de kritiek - het geluidseffect - aanraden
Iemand de raad geven iets wel te doen.
Iemand de raad geven iets niet te doen.
Een bijzonder geluid dat te horen is in een voorstelling.
Zeggen wat er niet goed is aan wat iemand doet.
Aanprijzend, met complimenten.

Welke woord kies je uit?
noteren - negatief - het personage - het plot - de pers
Dat wordt gezegd van iemand die afkeurende kritiek heeft. Hij is ...
Opschrijven, aantekenen.
De journalisten en de krant, radio of televisie waar ze voor schrijven.
Een persoon die in een boek, toneelstuk of film voorkomt.
Het verloop van een verhaal van het begin tot het einde.

Welke woord kies je uit?
positief - de repetitie - de roem - de recensie - de recensent
Dat wordt gezegd van iemand die opbouwende kritiek heeft. Hij/zij is ...
Een mening over een boek, toneelstuk of film in een krant of tijdschrift.
De keer dat dat je je muziekstuk of voorstelling oefent.
Grote bekendheid, bewonderd worden door heel veel mensen.
Iemand die voor een krant of tijdschrijft schrijft wat hij
van een voorstelling vindt.

Welke woord kies je uit?
het theatergezelschap - voorspelbaar - de waardering - de scène - het scenario
Een beschrijving van de delen van een film of een toneelstuk.
Een deel van een film of een toneelstuk.
Een groep mensen die samen een toneelstuk speelt.
Als je weet wat er gaat komen, is iets voorspelbaar.
Hoe belangrijk en waardevol je iets vindt.