Staal groep 6 thema 4 les 5

  
Staal groep 6

Welke woord kies je uit?
de afvoer - de beerput - de archeoloog - het afvalwater - de drek
Gebruikt water dat niet meer nodig is.
Een buis of pijp waar het water door naar het riool loopt.
Een put waarin de ontlasting van mensen en dieren bewaard wordt.
De viezigheid. Vroeger was dit het woord voor vieze, dunne poep.
Iemand die gebouwen en voorwerpen van vroeger ofgraaft en
onderzoekt.

Welke woord kies je uit?
het gewelf - het hemelwater - grondig - het fossiel - lozen
Overblijfsel van een plant of een dier uit de oertijd.
Een gebogen plafond.
Heel precies.
Water uit neerslag, zoals regen, hagel en sneeuw.
Iets weg laten stromen in een rivier, in de zee of in een riool.

Welke woord kies je uit?
overlopen - muf - overtollig - de smurrie - het riool
Niet fris ruiken.
Zo vol zijn met water dat het er overheen stroomt.
Te veel.
Ondergrondse buizen waar water uit bijv. wc's doorheen gaat.
Een vieze, kleverige stof.

Welke woord kies je uit?
zuiveren - het waterpeil - verontreinigd - het straatniveau - versteend
De hoogte van de straat.
Vervuild, vies.
Steen geworden.
De hoogte van het water.
Schoonmaken.