Staal groep 6 thema 4 les 1

  
Staal groep 6

Welke woord kies je uit?
afdalen - de container - de begane grond - de delfstof - de dassenburcht
Naar beneden gaan.
De verdieping die precies gelijk ligt met de straat.
Een grote bak om goederen of afval in te vervoeren.
Een hol an een das, een zoogdier met een zwart-witte steep,
Stof die uit de grond wordt gegraven om er iets van te maken.

Welke woord kies je uit?
delven - het gangenstelsel - het edelmetaal - de doorsnede - het grondwater
Uit de grond halen door het op te graven.
Wat je aan de binnenkant ziet als je iets doormidden snijdt.
Een kostbaar metaal, zoals goud en zilver.
Een aantal gangen dat met elkaar is verbonden.
Het water uit de bodem.

Welke woord kies je uit?
de mijn - de mijnwerker - de kruipruimte - onderaards - de steenkool
Een zwarte stof die diep onder de grond zit. Steenkool wordt gebruikt als brandstof. Steenkool bestaat uit planten die heel lang in de grond op elkaar geperst hebben gelegen.
Eén of meer gangen diep onder de grond waar steenkool of een andere delfstof wordt opgegraven.
Een soort lage kelder onder een huis.
Iemand die in een mijn werkt, diep onder de grond.
Onder de grond.

Welke woord kies je uit?
de schacht - opgraven - de vluchtroute - de ondergrondse - het souterrain
De metro, een soort trein onder de grond.
Uit de grond graven.
Een gegraven gang die recht naar beneden de grond in gaat.
Een verdieping onder de grond.
De uitgang om te vluchten als er een ramp is.