Staal groep 6 thema 2 les 5

  
Staal groep 6

Welke woord kies je uit?
eindeloos - de catalogus - het exemplaar - het eigendom - boeiend
Interessant.
Een boek of lijst met een opsomming van voorwerpen.
Het bezit. Wat van iemand is.
Zonder einde, heel lang.
Een voorwerp waarvan er nog meer zijn.

Welke woord kies je uit?
gaaf - de galerij - exposeren - de impressie - het kenmerk
Een bijzondere eigenschap waaraan je iets of iemand herkent.
De indruk.
Een ruimte waar je kunst kunt bekijken en kopen.
Niet beschadigd, helemaal heel.
Tentoonstellen. - showen

Welke woord kies je uit?
de kunstenaar - koesteren - de liefhebber - de schoonheid - origineel
Aandacht en zorg aan iets of iemand besteden.
Iemand die voor zijn beroep kunst maakt.
Iemand die ergens veel van houdt.
Het oorspronkelijke ding, er is er maar één van.
Wat er mooi aan iets of iemand is.

Welke woord kies je uit?
waardevol - uniek - tentoonstellen - de vitrinekast - de toelichting
Voorwerpen neerzetten op een plaats waar het publiek er goed
naar kan kijken.
De uitleg.
Heel bijzonder, omdat er maar één van is.
Een glazen kast waarin je iets tentoon kunt stellen.
Duur, kostbaar.