Woorden bij Spelling in beeld groep 7 blok 7 les 5 ( gebruik de TAB toets om naar het volgende antwoord te gaan. )

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Spelling in beeld groep 7 blok 7 les 5
Vul het juiste woord in, je kunt kiezen uit:
de varkensmest
- de varkensstaart - het dorpsplein - de stationsklok - de dorpsstraat
Op het houdt men één keer per week een markt.
De lag er verlaten bij, er liep bijna niemand.
De stonk enorm.
De van de beer (= een mannetjes varken) krulde helemaal.
De stond op kwart over zeven.

Vul het juiste woord in, je kunt kiezen uit:
de verkeerssituatie
- het oorlogsschip - de fabrieksstad - de stationschef - de veiligheidsspeld
De moest er voor zorgen dat alle treinen op tijd vertrokken.
De op het grote plein was goed geregeld met verkeerslichten.
Er hing een dichte mist over de , waardoor het er flink stonk.
Het deed mee aan een grote oefening op de Atlantische Oceaan.
Ik heb een nodig om alles bij elkaar te spelden.

Vul het juiste woord in, je kunt kiezen uit:
de koningszoon
- de beroepssoldaat - de opleidingsschool - het gezelschapsspel - de vrijheidsstrijd
De voor programmeurs staat achter het stadhuis.
Het is een leuk , dat je met zes personen kunt spelen.
De werd op een vredesmissie naar Afrika gestuurd.
De in het Zuid-Amerikaanse land was bloedig.
De was de tweede zoon van de koning.