Woorden bij Spelling in beeld groep7 blok 2 les 1 ( gebruik de TAB toets om naar het volgende antwoord te gaan. )

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Spelling in beeld groep 7 blok 2 les 1
Vul steeds de andere tijd in : van tegenwoordige tijd naar verleden tijd
ik krijg les - ik kreeg les
ik drink thee - ik .
ik vraag iets - ik .
hij blijft thuis - hij .

Vul steeds de andere tijd in : van verleden tijd naar tegenwoordige tijd
ik bleef thuis - ik thuis.
de kat at - de kat .
hij kreeg les - hij les.
ik dronk thee - ik thee.
hij vroeg iets - hij iets.
hij bleef thuis - hij thuis.

Maak er steeds een vraagzin van.
hij blijf thuis - ?
de kat eet - ?
hij krijgt les - ?
de baby slaapt - ?

Maak er steeds meervoud van.
de kat eet - de katten .
de auto reed - de auto's .
de auto rijdt - de auto's .
de baby slaapt - de baby's .
ik blijf thuis - wij thuis.