Woorden bij Spelling in beeld - groep 6 blok 4 les 1 (gebruik TAB om naar het volgende woord te gaan)

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Spelling in beeld groep 6 week 16
Vul het goed in:
werken - ik werk
kiezen - ik kies
roven - ik roof
blijven - ik
lezen - ik
durven - ik
blijven - hij
lezen - hij

durven - hij
leven - ik
reizen - ik
beloven - ik
wijzen - ik

leven - hij
reizenen -
beloven -
wijzen - hij
proeven - hij