Woorden bij Spelling in beeld - groep 5 blok 7 les 1 (gebruik TAB om naar het volgende woord te gaan)

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Spelling in beeld groep 5 week 31
Kies het juiste woord:
zeuren - de sporen - leren - de kleuren - de beren
Eén beer - twee
Ik leer -jij leert - wij
De kleur - de
Ik zeur - jij zeurt - wij
Het spoor - de

Kies het juiste woord:
de merel - de oren - de wereld - de toren - de kleren
De - de torens
De - de merels
Het oor - de
Mijn zitten nog in de wasmachine.
In heel de wonen meer dan 7 miljard mensen.

Kies het juiste woord:
speuren - geboren - verloren - gebeuren - de deuren
Wij hebben nog geen wedstrijd .
Mijn neefje is vorige week .
De van de sporthal zaten allemaal op slot.
Wij houden een speurtocht, lekker door de wijk.
Er per dag te veel ongelukken.