Woorden bij Spelling in beeld - groep 5 blok 6 les 5 (gebruik TAB om naar het volgende woord te gaan)

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Spelling in beeld groep 5 week 30
Kies het juiste woord:
trappen - praten - leggen - bellen - weten
Ik praat- jij praat - wij
Ik weet - jij weet - wij
Ik trap - jij trapt - wij
Ik leg - jij legt - wij
Ik bel - jij belt - wij

Kies het juiste woord:
de spullen - dure - de meester - de regen - droger
De heeft de sommen van de projecttaak uitgelegd.
De valt met bakken neer en het houdt maar niet op.
Ik hoop dat het morgen wat wordt.
Het horloge is duur. - Het horloge.
Deze moeten allemaal naar zolder.

Kies het juiste woord:
de woorden - de handen - de kelder - de kaarten - natter
Nat - - natst.
De is ondergelopen door de vele regen.
Ga je eerst even wassen.
De van de week staan op het linkerbord.
De liggen op een stapel.