Woorden bij Spelling in beeld - groep 5 blok 1 les 5 (gebruik TAB om naar het volgende woord te gaan)

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Spelling in beeld groep 5 week 5
Kies het juiste woord:
de zolder - de dozen - de muren - de voeten - de feesten
De werden wit gemaakt met muurverf.
De werden open gemaakt.
Op de lag veel rommel.
De waren heel leuk met veel goede muziek.
Ik heb pijn in mijn .

Kies het juiste woord:
ruiken - de kasten - slepen - de regen - de zwanen
Ik kan prima met mijn neus.
De sleepboten het booreiland.
De klettert tegen de ruit.
De waren allemaal wit, maar er was één zwarte zwaan.
De waren allemaal op slot.

Kies het juiste woord:
de paarden - de heuvel - zoeken - de kaarten - kruipen
De heb ik op de post gedaan.
De draafden door het weiland.
Ik moet mijn pen , ik ben hem kwijt.
De kinderen onder de takken door.
De was heel steil.