Taaljournaal - groep 8 nummer 23

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taaljournaal - groep 8 nummer 23 Vul de juiste werkwoordsvormen in:
hele werkwoord
tegenwoordige tijd
verleden tijd
voltooid deelwoord
barsten
jij barst
ik
het is
beïnvloeden
jij beïnvloedt
ik
ik werd
doden
jij doodt
ik
hij werd
jij gelooft
hij
hij werd
hebben
jij
ik
ik heb

hele werkwoord
tegenwoordige tijd
verleden tijd
voltooid deelwoord
ik interesseer
ik
hij is geïnteresseerd
ondertekenen
hij
wij
wij hebben
hij opent
hij
ik heb
pesten
zij
zij
zij heeft
veranderen
wij veranderen
wij
ik ben

hele werkwoord
tegenwoordige tijd
verleden tijd
voltooid deelwoord
verdwijnen
jij verdwijnt
jij
hij is
verfrommelen
jij
jij verfrommelde
hij heeft
zich vergissen
jij je
jij je
ik heb me
zich verheugen
ik me
ik me
ik had me
vermoorden
hij
hij
hij werd

hele werkwoord
tegenwoordige tijd
verleden tijd
voltooid deelwoord
verrassen
hij
ik
ik ben
verwachten
hij
hij
hij had
worden
jij
jij
jij bent
zetten
ik zet
ik
ik heb
irriteren
ik irriteer
ik
ik ben