Ontleden - groep 8 oefening 20

  
..Taal actief 4
Zoek de persoonsvorm, het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde, het lijdend- en het meewerkend voorwerp.
MEEWERKEND VOORWERP (mwv.)
Het meewerkend voorwerp is een zinsdeel waar de woordjes AAN of VOOR vóór kunnen zetten of
waarvoor we die woordjes kunnen weglaten - zonder dat daardoor de betekenis van de zin verandert.
Voorbeelden:
Moeder geeft aan de collectant twee euro. ..( de collectant = meewerkend voorwerp )
Moeder geeft de collectant twee euro.
..
Zijn oom bereidde voor ons een heerlijke maaltijd...( ons = meewerkend voorwerp )
Zijn oom bereidde ons een heerlijke maaltijd.
..
1. Vader schonk aan mijn broer een horloge.
= pv. ( = persoonsvorm)
= ww.gez. ( = werkwoordelijk gezegde)
= ond. ( = onderwerp )
= lv. ( = lijdend voorwerp)
= mv. ( = meewerkend voorwerp)
2. Hij leende mij zijn gereedschap.
= pv.
= ww.gez.
= ond.
= lv.
= mv.
3. De agent geeft hen een bekeuring.
= persoonsvorm
= ww.gezegde
= onderwerp
= lijdend voorwerp
= meewerkend voorwerp
4. De kinderen hebben aan hun ouders het verhaal verteld.
= pv.
= ww.gez.
= ond.
= lv.
= mv.
5. De buchauffeur overhandigde Ineke de kaartjes.
= persoonsvorm
= werkw.gezegde
= onderwerp
= lijdend voorwerp
= meewerkend voorwerp
6. De makelaar wil aan jouw ouders een prachtig huis verkopen.
= pv.
= ww.gez.
= ondw.
= lijdend voorwerp.
= meewerkend voorwerp
7. De meisjes gaven de juffrouw gisteren een boekenbon.
= persoonsvorm
= werkw.gezegde
= onderwerp
= lijdend voorwerp
= meewerkend voorwerp
8. De voorzitter overhandigde hun na de wedstrijd de beker.
= pv.
= ww.gez.
= ondw.
= lv.
= mv.
9. De regisseur gaf de actrice een aanwijzing.
= persoonsvorm
= werkw.gezegde
= onderwerp
= lijdend voorwerp
= meewerkend voorwerp
10. Een gids beschrijft voor de toeristen de route.
= pv.
= ww.gez.
= ondw.
= lv.
= mv.