Ontleden nummer 32

Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
ontleden
Tip: Leer de 9 koppelwerkwoorden uit het hoofd !
1 zijn - 2 worden - 3 blijven - 4 blijken - 5 schijnen - 6 lijken - 7 heten - 8 dunken - 9 voorkomen

Een koppelwerkwoord koppelt het onderwerp aan een zelfstandig naamwoord of aan een bijvoeglijk naamwoord.
1. Mijn oudste nicht is lerares.
persoonsvorm =
werkwoordelijk deel =
naamwoordelijk deel =
naamwoordelijk gezegde =
onderwerp =

2. Na de wedstrijd bleek de winnaar doodop.
persoonsvorm =
werkwoordelijk deel =
naamwoordelijk deel =
naamwoordelijk gezegde =
onderwerp =

3. Zijn zus lijkt me zeer brutaal.
persoonsvorm =
werkwoordelijk deel =
naamwoordelijk deel =
naamwoordelijk gezegde =
onderwerp =

4. Die tv-ster bleef heel gewoon.
persoonsvorm =
werkwoordelijk deel =
naamwoordelijk deel =
naamwoordelijk gezegde =
onderwerp =

5. Die opleiding schijnt erg moeilijk.
persoonsvorm =
werkwoordelijk deel =
naamwoordelijk deel =
naamwoordelijk gezegde =
onderwerp =


Lijdend voorwerp = ONMOGELIJK bij een naamwoordelijk gezegde !!
paraplu7