Oefening 13 (uit Cito 2014 - taal 2a)

Senna (12 jaar) moet een verhaaltje schrijven over iets waar ze trots op is.
Senna schrijft daarom een verhaal over de Vierdaagse in Nijmegen.
Ze moet haar tekst nog wel nakijken en verbeteren.

1 De Vierdaagse

2 Mijn zus en ik werden om 5 uur 's ochtends
3 wakker gemaakt. Want dat moet als je de
4 Vierdaagse gaat lopen, moet je heel vroeg starten.
5 We werden om half 7 afgezet in Nijmegen.
6 De eerste dag ging het wel. Het was wel een
7 beetje wennen, maar we hadden het gehaald.
8 De tweede dag was loodsaai. Het was ook best
9 zwaar, omdat we over heel lange dijken moesten
10 lopen.
11 Toen we eindelijk bij de finish waren had mama
12 heel veel pijn aan haar voeten. Ze heeft, toen we
13 aan het wachten waren op mijn stiefvader, haar
14 schoenen uitgedaan. Toen mama haar voeten
15 zag, zei ze tegen ons dat flauw ging ze vallen.
16 Gelukkig deed ze dat niet.
17 Dag drie: mama was uitgevallen, dus moest
18 Coert, mijn stiefvader, ongetraind en zonder
19 goede schoenen twee dagen met ons meelopen.
20 Dag drie is ook de dag van de Zeven Heuvelen.
21 Nou, voor ons waren het de Zeven Bergen.
22 Coert was aan het einde van de dag helemaal
23 kapot, maar we hadden het weer gehaald.
24 Dag vier was het de hele dag aftellen. Bij nog
25 ongeveer 5 kilometer te gaan gingen alle soldaten
26 marcheren. Er stonden ook hoge tribunes langs
27 de weg en mensen vijf rijen dik. ledereen die
28 langs loopt, kreeg applaus.
29 Ik was toen heel erg blij dat ik het gehaald had.
30 Nu ben ik nog steeds trots op mezelf. Mijn
31 moeder is ook trots op mij, en op mijn zus, maar
32 niet op haar.

33 Senna