Lezen kern 9 nummer 8

  
 .. .. ..

 .. Kies uit:
 .. .. .. ..
saai - haai - naaigooi - kooi - mooifoei - roei - loeiaai - ooi - oei
de de ik ik
 .. .. .. ..
naai - maai - haaikraai - fraai - draaifraai - maai - kraaigroei - graai - gooi
ik ik de ik
 .. .. .. ..
naai - saai - graaigroei - bloei - knoeizaai - zwaai - fraaisproei - strooi - stoei
ik ik ik ik