Spelling Taalverhaal.NU Groep 7 blok 6 Woordpakket 21

  
TaalverhaalNU ..  ..

 .. 5.21 -  .. Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord (sterke en zwakke ww), wel of geen n aan het eind
sluiten de gesloten deurvermissende vermiste kat
witten het plafond vergroten de foto
braden de kip slachten de varkens
bezetten het toilet doden de terrorist
vouwen de handen ontsnappen de konijnnen
verrotten de peren besteden het bedrag
bederven het feestjelenen de paraplu

 .. blok 5.21  .. Schrijf het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord.
redden de zeeman verkleden de kinderen
schrijven de brievenontdooien de autoruiten
schudden de limonade verbreden de weg
kiezen de voorzitter maken de sommen
verzetten het werk haten de dictator
verwennen de hondjes