Spelling Taalverhaal.NU Groep 7 blok 4 Woordpakket 14

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

TaalverhaalNUblok 4.14 - TaalverhaalNU... = ig of lijk TaalverhaalNU ( Schrijf het hele woord op. )
misse...misselijkde vro...heidde vrolijkheid
gezell...gezelligde vro...heidde
de afwez...heid de mense...
de moei...heidde verdriet...
de veil...heid de werke...
de duide...heid de dromer...
de mooi...heid de begrijpe...
de werke...heid de afkomst...
de moge...heid de verantwoorde...
bui... wantrouw...
lawaai... hoffe...
overmoed... zanger...
tegenstrijd... de le...erd de
adel... de aanwez...heid de