Werkboek Taalverhaal.NU Groep 6 blok6 H12.7

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU

TaalverhaalNU1.
Onregelmatige trappen van vergelijking. Noteer de woorden in de juiste kolom en maak ze af.
mooier -dikst - minst - mooi - dikker - zwartst - weinig - zwarter - mooist
eerste treetweede treederde tree
mooimooiermooist

TaalverhaalNU2.
Lees de drie zinnen die bij elkaar horen.
1. Kijk naar het blauwe woord.
2. Maak er een ander woord uit de trap van vergelijking van.
3. Maak de twee andere zinnen daarmee af.
Katja lust graag pannenkoeken.
Haar zus eet patat.
Maar het eten ze allebei pizza.
TaalverhaalNU
Karel denkt na over zijn zet.
Zijn broer is in schaken.
Maar oom Jos is het best !
TaalverhaalNU
Mischa heeft vandaag op de piano geoefend.
Meestal oefent ze meer dan één keer per week.a.
Laatst had ze het geoefend: wel vier keer in een week!