Werkboek Taalverhaal.NU Groep 6 blok6 H12.4

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU

TaalverhaalNU1.
Lees eerst de tekst 'Hoi Nina,' op blz 44 van werkschrift 6b. Vul daarna de vragen in.
1. Met welk doel is deze brief geschreven?
1 je iets meedelen
2 je iets verkopen
3 je uitnodigen
4 je iets uitleggen
Antwoord nummer is het juiste.
2. In welke zin wordt dat duidelijk?
1 Helaas, Kies je kist! loopt alweer ten einde!
2 Daar kun je uit afleiden dat de kijkers een vervolg willen.
3 Wil je 8 maart alvast in je agenda reserveren?
Dat wordt duidelijk in zin .
3a. Waarom is er een feest?
3a. Ze willen met alle deelnemers vieren.
3b. Wanneer is het feest?
3b. Het feest is op .
3c. Waar is het feest?
3c. Het feest is in
4. Aan wie is deze brief gestuurd?
4. De brief is aan gestuurd.
5. Van wie is deze brief?
5. De brief is van
6. Naar welk adres kun je een antwoord sturen?
6. Een mailtje naar :


TaalverhaalNU2.
Wat is het tegengestelde?
achteraf - beginnen - de terugblik - negatief - ongeliefd - de mislukking
ten einde lopen - populair
positief - het vooruitzicht
van tevoren - het succes


TaalverhaalNU3.
Welk woord past in de zin?
afleiden - reeks - reserveren - uitzenden - grillen - aubergine - azijn - couscous - de grill - linzen
1. Nina heeft een hele serie foto's gemaakt.
2. Kunnen jullie donderdag vrijhouden om iets leuks te doen?
3. Sjoerd kan uit de blik van Jolanda begrijpen dat er iets leuks gaat gebeuren.
4. Een barbecue is geschikt om vlees te bakken.
5. Nederland 1 gaat een natuurfilm vertonen.
6. Voor deze soep heb je 400 gram peulvruchten nodig.
7. Wij gebruiken de bakplaat ook voor de tosti's.
8. Deze saus maak je met olie, zure vloeistof en mosterd.
9. Op mijn bord lag een bergje van korreltje tarwemeel met rozijntjes erdoorheen.
10. Eromheen lagen schijfjes van een donkerpaarse vrucht.