Werkboek Taalverhaal.NU Groep 6 blok6 H12.2

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU

TaalverhaalNU4.
Wat hoort bij elkaar? Vul een letter in.
1. opeten daafdingen
2. glazen kan om bijvoorbeeld water of wijn uit te schenkenbsubtropisch
3. half tropisch, tropisch heet in de zomer, maar niet niet-tropisch in de winter.cde spleet
4. proberen iets voor minder geld te krijgen dan gevraagd wordtdconsumeren
5. smalle openingede karaf
6. deel van de auto waar je met je voet op drukt om de auto te laten rijdenfgebaren
7. het aardig zijn tegen je bezoekghet hazenslaapje
8. heel erg mooihde ambassadeur
9. iemand die in het buitenland werkt voor de regering van zijn eigen landioogverblindend
10. kort slaapjejde gastvrijheid
11. met je handen bewegen om iets duidelijk te makenkhet gaspedaal