Werkboek Taalverhaal.NU Groep 6 blok5 H9.7

  
TaalverhaalNU TaalverhaalNU

TaalverhaalNU1 en 2.
Verdeel de zin in zinsdelen.
1. Snorkelen leer je in een zwembassin.
1. Snorkelen / leer / je / in een zwembassin.
2. Je kiest een ondiep stuk.
2. .
3. Je ademhaling moet rustig zijn.
3. .
TaalverhaalNU
1. We waren in een zwembassin.
1. .
2. We kregen les van Klaas.
2. .
3. Ik vond het eerst doodeng.
3. .
4. Ik lette op mijn ademhaling.
4. .
5. Toen ging het beter.
5. .


TaalverhaalNU3.
Goed of fout?
De zinnen zijn verdeeld in zinsdelen. Maar klopt het wel? Vul goed of fout in.
1. In de berm | bloeien | klaprozen.
2. Ik | schrijf | mijn naam | op het formulier.
3. Mijn vader | heeft | de rekening | voldaan.
4. Nienke | en Eva | maken | een heerlijke slagroomtaart.
5. Voor mijn verjaardag | kreeg | ik | nieuwe oorbellen.


TaalverhaalNU4.
Maak een andere zin met de zinsdelen.
Zet de zinsdelen in een andere volgorde. Denk aan de hoofdletters en punten of vraagtekens.
(De strepen weglaten.)
Ik | vind | het onderwaterleven | erg interessant.
Het onderwaterleven vind ik erg interessant.
1. De koning en de koningin | zitten | in de gouden koets.
.
2. De fietsers | passeerden | elkaar | in de straat.
2.
3. Ik | schrijf | mijn telefoonnummer | op een blaadje.
3.
4. Mijn vader | leest | een boek | in de tuin.
4.