Werkboek Taalverhaal.NU Groep 6 blok4 H7.7

  
TaalverhaalNU Taal actief

Taal actief1
Schrijf het onderwerp op. Kijk eerst naar de vraagzin.
1. De mannen haastten zich naar de deur.Wie haastten zich naar de deur?
is het onderwerp
2. Er stonden twee politiemannen.Wie stonden er?
is het onderwerp
3. De hond ging keihard blaffen?Wie ging keihard blaffen?
is het onderwerp
4. Door het raam loerde de buurvrouw.Wie loerde door het raam?
is het onderwerp
5. De mannen moesten mee naar het bureau.Wie moesten mee naar het bureau?
= onderwerp

Taal actief2.
Maak vraagzinnen met wie of wat. Vul het onderwerp in.
1. Mijn moeder ontwaakte plotseling.
2. Ze keek op haar horloge.
3. Haar horloge stond stil.
4. Plotseling sprong de kat op haar bed.
5. Mijn moeder gaf een gil.
vraagzin onderwerp
1 Wie ontwaakte plotseling? 1. mijn moeder
2 2.
3 3.
4 4.
5 5.

Taal actief3.
Schrijf het onderwerp op. Kijk eerst naar de vraagzin.
1. Jullie hoopten op een zonnige dag.Wie hoopten op een zonnige dag?
= onderwerp
2. Patat is het lievelingseten van mijn broer.Wat is het lievelingseten van mijn broer?
= onderwerp
3. De leerkracht vermoedde wel dat Jelle gespiekt had.Wie vermoedde wel dat Jelle gespiekt had?
= onderwerp
4. Het jonge veulen dartelde in de wei.Wie dartelde in de wei?
= onderwerp
5. Het meisje geloofde niet dat de school gesloten was.Wie geloofde niet dat de school gesloten was?
= onderwerp

Taal actief4.
Noteer het juiste onderwerp.
Ik / Wij - zet de woorden achter elkaar.
Het woord / De woorden - worden samen een zin.
zinnen / zin - Samen vertellen de een verhaal.
Veel verhalen / Het verhaal - vormen samen een boek.
Een boek / Boeken staat graag met andere boeken in een kast.

Taal actief5/6.
Zoek het onderwerp.
Jonas zegt tegen zijn vriend Ramon: "Ik ken een mop." - - .
"Hoe stop je een koe in een diepvrieskist?" -
Ramon antwoordt: "Dat weet ik niet." - -
"Je doet de diepvrieskist open en de koe erin. En je sluit de kist." - -
Ramon vindt de mop flauw. -
Maar dan vraagt Jonas:"Hoe doe je een schaap in een diepvrieskist?"- -
"Dat doe je dan toch net zo?" -
Jonas roept "Fout. Je doet de kist open, haalt de koe eruit, legt het schaap erin, en hup, je sluit de kist." - - -