Werkboek Taalverhaal.NU Groep 6 blok3 H5.4

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU TaalverhaalNU

TaalverhaalNU2.
Welk woord past in de zin?
vermenigvuldigen - het totaal - schatten - de hoogte - meten - met de klok mee - de cirkel
1. lk denk dat ik ongeveer 10 euro in mijn spaarpot heb.
2. Ik begin en daarna mag degene die links van me zit.
3. De wedstrijd duurt twee keer en kwartier, een half uur dus.
4. Ik kan over een murtje van 70 centimeter springen.
5. De meeste klokken zijn rond.
6. Senna gaat onderzoeken hoe lang haar sjaal precies is.
7. Mijn zusje en ik hebben bij elkaar wel twintig knuffels.

TaalverhaalNU3.
Zoek het woord dat erbij hoort.
de kathedraal - de massa - het staal - waggelen - suizen
1. snel - geluid - zoeven
2. sterk - hard - ijzer
3. mensen - heel veel - niet te tellen
4. lopen - eend - heen en weer
5. kerk - groot - stad

TaalverhaalNU4.
Welk woord past in de zin?
wit wegtrekken - nok - knikkende knieën - indrukwekkende - te gast - hoogtevrees
1. Vandaag is de burgemeester bij het circus.trapeze
2. Een artiest hangt in de van de circustent.
3. 'Het is een show ', zegt de burgemeester.
4. 'Zou zo'n artiest helemaal geen hebben?'
5. 'Ik zou als ik zo hoog hing.'
6. 'En hebben als ik weer op de grond stond.'