Werkboek Taalverhaal.NU Groep 6 blok2 H4.4

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU TaalverhaalNU

TaalverhaalNU2.
Lees eerst het bericht over de jongen van 17 die omkwam door een vuurwerkbom.
( blz 28. van het werkschrift ) Kijk daarna naar het schema voor de vragen.
1. Welk delict kent de meeste aanhoudingen?
2. Welk delict kent de minste taakstraffen?
3. Welk delict kent bijna evenveel aanhoudingen als taakstraffen?


TaalverhaalNU4.
Maak het krantenbericht af.
echter - voortijdig - maximaal - circa - vanwege
De vuurwerkbom ging door een schok af.
Er zijn veertig ruiten van huizen gesneuveld.
al het glas op straaat, is de wijk afgesloten voor verkeer.
De schade is enorm, maar zal honderdduizend euro gaan bedragen.
De jongens kunnen dat niet zelf betalen.


TaalverhaalNU5.
Lees het eerste woord, de woorden daarachter betekenen hetzelfde, op één na.
Welk woord is het tegengestelde?
de puist de pukkel, de gladde huid, de bobbel de
maximaal minimaal, hooguit, het hoogste
het fastfood snel kunnen eten, sjiek uit eten gaan, makkelijk eten
voltooien ermee stoppen, volbrengen, afmaken
hopeloos radeloos, wanhopig, hoopvol
terugbetalen teruggeven, aflossen, zelf het geld houden
illegaal verboden, volgens de wet, zonder toestemming