Werkboek Taalverhaal.NU Groep 6 blok1 H2.7

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU TaalverhaalNU

TaalverhaalNU1.
Lees eerst de uitleg op blz. 14 van het werkschrift en vul daarna het schema in.
lidwznw (enkelvoud)lidwznw (meervoud)lidwznw (verkleinwoord)
1.hetdoeldedoelenhet doeltje
2.songtekstde
3. de
4. de olijfje
5.bejaardenhuisde bejaardenhuizenbejaardenhuisje

TaalverhaalNU2.
Vul het schema in (met lidwoorden).
enkelvoudmeervoudverkleinwoord
de vader het vadertje
de moeder het moedertje
de broerde broers
de zussen
de vrijetijdsbestedingen
de zaterdagavond
de bankde banken
de krantde kranten
de vriendin
de zolder
de computerde computers
de lampion
de lampionnenoptochten
de koptelefoon
het cd'tje
de hond
het balletje