Werkboek Taalverhaal.NU Groep 6 blok1 H2.4

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU TaalverhaalNU


TaalverhaalNU1.
Schrijf de bijpassende rode letter in het hokje.
1. iets toelichtena bepaald soort persoon1.
2. het is toevalb manier waarop je woorden zegt2.
3. wat mij betreftc tot het niet meer kan3.
4. typed het gebeurt zomaar4.
5. de uitspraake iets duidelijk maken5.
6. zo lang mogelijkf van mij mag het6.
7. mekkereng zeuren7.


TaalverhaalNU2.
Lees eerst de tekst over de presentator op blz.12 van het werkschrift. En beantwoord daarna de vragen.
1. Wat is de titel van de tekst? -
2. Wat voor soort tekst is het? Schrijf de goede letter op.
- A verhaal - B brief - C interview - D doe-tekst n.
3. Het is dus een , omdat er vragen gesteld woorden aan Martijn.
4. Is Martijn van Dijk een talent? (Antwoord met ja of nee en schrijf de zin(nen) over waaruit dat blijkt.)
4. , want .
5. In de tekst staat 'alles behalve makkelijk'. Wat betekent allesbehalve makkelijk" niet ? -
- A absoluut niet gemakkelijk - B alles is gemakkelijk behalve onthouden - C lang niet gemakkelijk -


TaalverhaalNU4.
Welk woord past in de zin?
televisiecamera - uiterlijk - voordragen - positie - mascotte - cameravrouw - jury
1. Die heeft mij geregeld veel geluk gebracht.
2. De van Kies je kist! heeft kritiek op Bas.
3. Met een kun je inzoomen op iemand.
4. Het is belangrijk dat je goed verzorgd is.
5. Je moet de goede kiezen om een goede foto te maken.
6. Een filmde de spannende voetbalwedstrijd.
7. Bas blinkt uit in gedichten lezen, hij kan goed .