Werkboek Taalverhaal.NU Groep 6 blok1 H1.4

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU TaalverhaalNU

TaalverhaalNU2.
Lees eerst de tekst "Auditie doen: hoera of help?" op blz 4 van je werkschrift.
Wat zijn de goede antwoorden?
1. Wat voor tekst is dit? Noteer de rode letter.
a. een fantasieverhaal
b. een informatieve tekst
c. een reclametekst
d. een krantenartikel
TaalverhaalNU
2. Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
a. Het zal je niet helpen als je goed oefent.
b. Je moet je goed voorbereiden op een auditie.
c. Kom niet te laat op de auditie.
d. Talent heb je niet nodig, als je maar enthousiast bent.

TaalverhaalNU4.
Welk woord betekent ongeveer hetzelfde?
oordeel - advies - uitslag - aanleg
1. Ik zal je een tip geven.TaalverhaalNU
2. Je hebt er talent geven.
3. Dit is mijn mening over de herdershond.
4. Het resultaat van het onderzoek.

TaalverhaalNU5.
Zet het nummer van de zin in het goede hokje.
1. Iets anders doen dan anderen voorbereiden
2. Zo kennen mensen je. beschikken over
3. Dit heb je er voor nodig. als de bliksem
4. Als je gekeken hebt naar anderen. je onderscheiden van
5. Dit is handig om erbij te gebruiken overbrengen
6. Zo snel als een haas. bekend staan als
7. Dit doe je van tevoren. met behulp van
8. Aan anderen laten zien hoe je kunt chillen. vergeleken (met)

TaalverhaalNU6.
Welk woord hoort er niet bij?
radslag - rugslag - herdershond - waterskiën
zappen - camera - buis - schroef