Spelling Taalverhaal.NU Groep 6 blok6 WP23

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

TaalverhaalNUblok 6.23 - Vul in : -tijd, - teit of -heid.
de leef....de leeftijd . de activi....de
de blij....de de snel....de
de begin....de de kwali....de
de een....de de over....de
de kinder....de de majes....de
de goed....de de waar....de
de zomer.... de de brutali....de
de schoon.... de de gezond....de
 .
de aankomst.... de de sportivi.... de
de beroemd.... de de hoeveel....de
de wacht.... de de nationali....de
de tevreden.... de de aardig.... de
de zend.... de de universi....de
de eenzaam.... de de eerlijk....de
de bloei.... de de gek....de