Spelling Taalverhaal.NU Groep 6 blok6 WP21b

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

TaalverhaalNUblok 6.21b - Vul de werkwoordsvormen in de tegenwoordige- en verleden tijd in.
samenwerken . opletten
ik werk samenik werkte samen ik ik
jij jij jij hij
wij wij wij wij
 .
afkeuren . overhalen
ik ik ik ik
hij hij hij hij
wij wij wij wij
 .
aankleden . samenvatten
ik ik ik ik
jij jij jij jij
wij wij wij wij
 .
losmaken . teleurstellen
ik ik-jij-hij ik ik
jij hij
wij wij wij wij
 .
opwachten . aanbranden
ik ik ik het
jij hij
wij wij wij wij
 .