Spelling Taalverhaal.NU Groep 6 blok6 WP21a

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

TaalverhaalNUblok 6.21a - Vul de werkwoordsvormen in de tegenwoordige- en verleden tijd in.
zijn . hebben
ik benik was ik hebik had
jij bentjij was jij jij
hij hij hij hij
wij wij wij wij
 .
mogen . zullen
ik ik ik ik
jij jij jij jij
hij hij hij hij
wij wij wij wij
 .
kunnen . inpakken
ik ik ik ik
jij jij jij jij
hij hij hij hij
wij wij wij wij
 .
vastmaken . uitprinten
ik ik-jij-hij ik ik-jij-hij
jij jij
hij hij
wij wij wij wij
 .
voorstellen . opvoeden
ik ik-jij-hij ik ik-jij-hij
jij jij
hij hij
wij wij wij wij
 .