Spelling Taalverhaal.NU Groep 6 blok5 WP20

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

TaalverhaalNUblok 5.20 - Kies uit: de inspiratie - de variatie - de relatie - de repetitie - de politie - de combinatie
Heb jij een .. met haar?de
Ik vind die kleuren geen goede .. .de
Ik heb toen direct de .. gebeld.de
Welk cijfer heb jij voor je .. gehaald? de
In de bloemenzaak stond een grote .. aan bloemen.de
Hij kreeg veel .. door de samenwerking met een andere kunstenaar.de

TaalverhaalNUKies uit: de positie - de felicitatie - de competitie - de operatie - de prestatie - de installatie
Een ander woord voor gelukwensen is: de
De brandblus .. moet regelmatig gecontroleerd worden.de
De voetbalspeler stond in een uitstekende .. om een doelpunt te maken.de
Ajax is tweede geworden in de .. .de
'De .. is gelukkig goed gedaan,' zei de verpleegkundige.de
De zwemster leverde een enorme .. bij de vlinderslag.de

TaalverhaalNUKies uit: de presentatie - de informatie - de traktatie - de organisatie - de notitie - de garantie
Als mijn .. klopt begint het feest om 10 uur.de
In heb inderdaad tien uur in mijn .. staan.de
Op deze .. zit 10 jaar garantie.de
De .. staat in de vriezer, dus we krijgen vast ijs.de
De .. is in handen van een zeer bekende presentator.de
Deze .. heeft vestigingen over de hele wereld.de

TaalverhaalNUSchrijf over:
de traditiede de vakantiede
de advertentiede de publicatiede
de generatiede de instantiede
de communicatiede de illustratiede
de situatiede de irritatiede
de recreatiede