Spelling Taalverhaal.NU Groep 6 blok5 WP19

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

TaalverhaalNUblok 5.19 - Schrijf de woorden met een i over.
minide skide
miauwenhet pistoolhet
primade spionde
dineren de filede
de studiode de pianode
de olifant de de bioscoopde
de tostide de kampioende
de indiaande de literde
de lampionde de diamantde
de pianistde de titelde
de baviaande de decimeterde
de rivierde het dieethet
de skipistede het podiumhet
de rivierde het viaducthet
de juniorde