Spelling Taalverhaal.NU Groep 6 blok5 WP18

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

TaalverhaalNUblok 5.18 - Woorden met /zj/ ( giraf ) en woorden met /zju/ ( garage )
kies uit: het genre - het budget - de giraf - de energie - de gelatine
Een Afrikaans dier met een zeer lange nek en met een geel en bruin gevlekte huid.de
Zo'n luxe reis past niet in mijn  ... , zoveel geld heb ik niet. het
Het  ... boeken waar ik van hou is de avonturenroman. het
Nederland moet zoveel mogelijk overschakelen op groene  ... .de
Mijn moeder gebruikt altijd  ... als ze zelf pudding gaat maken. de
Schrijf de woorden over.
logeren de gelei de de etage de
origineel het horlogehet de rage de
corrigeren de etalagede de aspergede
rangeren de lekkagede de bagagede
de garagede de lekkagede de manege de
de reportage de het geniehet de centrifugede
de ravage de de montagede de massagede
de vitrage de de stagede de slijtagede
de plantage de het personagehet