Spelling Taalverhaal.NU Groep 6 blok4 WP15

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

Taal actiefblok 4.15
Schrijf de woorden met een apostrof over. (Gebruik na de apostrof de spatiebalk)
's winters's winters's maandags
's morgens's ochtends
m'n (mijn)A'dam (Amsterdam)
's woensdags's middags
's zomersda's (dat is)
M'tricht (Maastricht)'s zaterdags
's avonds's winters
z'n's-Gravenhage
's zondags's nachts
't (het)zo'n
's-Hertogenbosch