Spelling Taalverhaal.NU Groep 6 blok4 WP14

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

TaalverhaalNUblok 4.14
Vul in: woorden met -lijk of met -ig
eigen..eigenlijkslaapslaperig
duide.. toeval
persoon.. hout
vrese.. armoe
het uiter.. het water
onmiddel.. verstand
belache.. kracht
afschuwe..kwaadaard..
onmoge.. geheimzinn..
ongemakke.. geweld..
het huwe.. het bibber
aanhanke..regelmaat
dade.. negen
avontuur..achterdocht