Spelling Taalverhaal.NU Groep 6 blok3 WP11

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

TaalverhaalNUblok 3.11
Vul in:  ...= em  ...= -elen of -enen of -eren
de tand...de drupp ...
betek ... dond ...
de zeebod... de trapp ...
uitrek ... peut ...
de bez...steel de verzam ...
TaalverhaalNU
ordenen snotteren
de totempaal de de aardappelen de
de volwassenen de de ouderen de
ademen de engelen de
de gevangenen de de wonderende
TaalverhaalNU
de bliksemschicht de hagelen
de artikelen de pruttelen
de ademhaling de zegenen
ondertekenen leveren
kinikkeren knipperen