Spelling Taalverhaal.NU Groep 6 blok2 WP07

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

Taal actiefblok 2
Typ de woorden over. De c klinkt als een k
de colade het icoonhet
de actiede het contacthet
de coltruide de pincodede
het insecthet het contracthet
contantde popcornde
TaalverhaalNU
het dicteehet de conducteurde
het complimenthet de cursusde
de reclamede de cactusde
het recordhet cursief
de sportclubde de speculaasde
TaalverhaalNU
de cafetariade het comahet
de macaronide de caviade
het carnavalhet de productiede
het commentaarhet de acrobaatde
controlerende controlede