Spelling Taalverhaal.NU Groep 5 blok 2 WP 8

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU TaalverhaalNU

Taal actiefblok 2.8
Maak de woorden af. .......= ooi ....... = aai ....... = oei .......
zw...en bl...en
g...en wonderm...
de hoofdt... de de kr...en de
de f...ende de vl...en de
de papeg... de m...zaam
de rotz... de de armzw...de
de ...evaar de het law... het
het gel... het de handb... de
het gedr... het het gekn... het
het toern...de de vl...stof de
m...en de vogelk... de
h...en de appelvl...de
w...en sn...en
m...lijk gr...en
z...en spr...en