Spelling Taalverhaal.NU Groep 5 blok1 WP 3

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU TaalverhaalNU

Taal actiefblok 1.3
Schrijf de woorden goed over. ...... = eer of oor...... = eur
...dereerderb...devol
akk...dgeb...en
ongev...de ...zaakde
het antw...dhet de g...stofde
het onw...het de sch...steende
de voork...de het pasp...thet
het w...berichthet het kant...het
de vl...muisde het gez...het
de spreekb...tde het v...werphet
verk...dhet hum...het
de ...stede bijv...beeld
de b...tende de park...plaatsde
daard...de terugk...de
de dom...de de zeem...minde
het geh...het de v...stellingde