Spelling Taalverhaal.NU Groep 5 blok 4 Woordpakket 16

  
 TaalverhaalNU Taal actief

Taal actiefblok 4.16
Schrijf de woorden over zonder streepjes.
de val-strik de de post-bo-de de
de jas-zak de de oor-ring de
de fiets-tocht de de wind-mo-len de
de kast-deur de de feest-taart de
de kerk-to-ren de de dob-bel-steen de
de glas-scherf de de lees-zaal de
de dans-zaal de de koek-trom-mel de
de re-gen-drup-pelde de werk-ka-merde
de wek-ker-ra-dio de de vuil-nis-zak de
de lucht-bal-lon de de feest-tentde
de zeur-kous de het eind-doelhet
de sport-dag de het fiets-stuurhet
de slaap-plaats de het kans-spel het
de to-ver-spreuk de het we-reld-deel het
de melk-be-ker de het knut-sel-lo-kaal het