Spelling Taalverhaal.NU Groep 5 blok 4 Woordpakket 13

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

Taal actiefblok 4.13
Schrijf de woorden over.
de lama de de hobo de het judo het
de opera de de salto de het kerstmenu het
de sofa de de agendade het saldo het
de lasso de de metro de het motto het
de pasta de de elektra de het menu het
de reuma de de tandpasta de het programmahet
de farao de de massa de het drama het
de sauna de de mango de welnu
de veldsla de de banjo de hallo
de tango de de lotto de netto