Spelling Taalverhaal.NU Groep 5 blok3 WP12

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

Taal actiefblok 3.12
Schrijf de woorden over.TaalverhaalNU ng of nk ? - ( Alleen in de gang-kast staan ng en k naast elkaar.)
onderlingde toonbankde
jarenlangde snijplankde
langzaamde tweelingde
zolangde afgangde
zinkende hongerde
bedenkende toverdrankde
ondanksde winkelde
het geschenkhet de bedoelingde
het behanghet de toegangde
het ankerhet de lengtede
de lievelingde de inktvisde
de zangerde de richtingde
de kettingde de slingerde
de meningde de oogwenkde
de wijsvingerde de ringvingerde
de luistervinkde de omvangde