Spelling Taalverhaal.NU Groep 5 blok3 WP10

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

Taal actiefblok 3.10
Schrijf de woorden over.
onechtachter
ik giechelik wij kuchenwij
zij zuchtenzij we lachenwe
de aandachtde de echode
de opdrachtde de hechtingde
de chaosde de kachelde
de glimlachde de goochelaarde
het aanrechthet de berichtende
het gevecht het de gedichtende
het gejuichhet het lichaamhet
de optochtde wij juichenwij
het jochiehet de bochelde
zichzelfik verdachtik
oprechtde gezichtende
gevlochtende richelde