Taal actief 4 - groep 8 - Woordenschat extra -Thema 4 week 1a

  
..Taal actief 4
er is geen houden aan - de aantrekkingskracht - geen flauw benul hebben - de legende -
de reputatie - de uitstraling - het op iemand voorzien hebben - met horten en stoten -
op een voetstuk plaatsen - er geen gras over laten groeien
Met schokken; haperend. Hij vertelt zijn verhaal ...
Het is niet tegen te houden. Je kunt er niets tegen doen.
Van plan zijn iets vervelends met iemand te doen.
Niet wachten, maar meteen iets doen.
Geen idee hebben; er helemaal niets vanaf weten.
Erg tegen iemand opkijken; iemand erg bewonderen.
De indruk die iemand geeft. Dat meisje heeft een lieve ... de
Iemands goede of slechte naam.de
Datgene waardoor mensen je aardig of interessant vinden.de
Iemand die beroemd is en over wie veel verhalen verteld worden.de